zwolnienie z pracy w anglii, zwolnienie lekarskie w anglii po polsku, napisanie zazalenia po polsku, pomoc polskiego prawnika, polski prawnik, tlumaczenie pisma po polsku,

   

 

 

2.Wyslij

 

Masz pytanie?

Napisz do Nas!

Oficjanle

Pismo w UK

prawnik w uk, prawnik w Anglii, dobry prawnik w londynie, prawnik prawa pracy, szukam prawnika w Wielkiej Brytanii, jak szukac dobrego prawnika w Anglii, dobry prawnik pomocny w prawie prawcy w anglii, zwolnienie pracy i pomoc prawnika, prawnicy w anglii,

Prawo Pracy w UK.org.uk

Prawo pracy po polsku

englishbut polishbut

Pisma do pracodawcy!

po angielsku

Nasza najnowsza oferta:

Zredagujemy oficjalne  pismo do Twojego pracodawcy. Pomoc w odwołaniu od sankcji dyscyplinarnej (Appeal) albo złożenia skargi (Grievance).

Najlepsza i najskuteczniejsza pomoc Prawa Pracy w Anglii ! prawo pracy w uk, prawne porady pracy w uk, praca w Anglii, problem w pracy, polski prawnik, speak polish, ask today in polish, SMS, notyfikacja przez SMS, na telefon, porady na telefon, informacja na komorke,

Otrzymasz SMS,

gdy Nasza odpowiedź będzie gotowa!

 

Bezpłatnie! 

Korona_bevel1 v1_cr

Internetowy Serwis Porad Prawa Pracy w Anglii. Porady od £25.00

Czytaj o Naszym Serwisie:

praca i zycie goniecpolski emito logo cv pomoc

Prawo

Pracy

w Anglii:

Zwolnienie z Pracy Skargi - Grievances Redagowanie Pism Trybunal Pracy Dyskryminacja Absencja w Pracy Prawa Macierzynskie Proces Dyscyplinarny Zapytaj Nas!

Ponad 10 lat pomagamy polakom w Anglii.

Trybunal Pracy w Anglii, jak podac skarge do sadu w anglii, sad pracy w uk, zwolnienie z pracy w anglii, niesluszne zwolnienie zpracy, utrata pracy , zerwanie kontraktu pracy.

trybunal pracy w wielkiej brytanii, sad pracy w uk, poadnie do sadu pracy, jak podac skarge do sadu w anglii, skarga na pracodawce, zlozenie wniosku do pracodawcy, zlozenie wniosku do sadu pracy, odszkodowanie w sadzie pracy,

PrawoPracywUk

Introducting...

Square Square Square Square

 

skarga do sadu

 

Zapytaj już dziś! 

Potrzebujesz Wniosek o wniesienie sprawy do Trybunalu Pracy w Anglii.  Kliknij poniżej.

ET1 form

   

Czym zajmuje się sąd pracy?

 

Sąd pracy rozpatruje sprawy i wydaje decyzje w sprawach dotyczących zatrudnienia,

takich jak nieuzasadnione zwolnienie z pracy, odprawa przy zwalnianiu z pracy czy

dyskryminacja pracowników. Rozpatruje również różnorode skargi dotyczące

wynagrodzeń i innych należności. Sąd pracy nie jest instytucją tak sformalizowaną jak

sąd powszechny, musi jednakże postępować zgodnie z przepisami proceduralnymi

i działać niezależnie.

 

 

Co należy zrobić, aby skarga została przyjęta

 

Żadna skarga nie zostanie przyjęta, jeśli nie spełni określonych warunków. Każda

sprawa musi być zgłoszona na formularzu zatwierdzonym i udostępnianym przez sąd

pracy. Przepisy wymagają, aby powód podał:

• swoje imię i nazwisko oraz adres;

• imię i nazwisko osoby/osób bądź nazwę firmy lub organizacji, przeciwko którym

wnoszona jest skarga; oraz

• szczegółowy opis sprawy, która jest przedmiotem skargi.

 

 

W jakim terminie należy wnieść skargę

 

W większości przypadków skargę do Sądu Pracy można wnieść w bardzo

ograniczonym czasie, zwykle przed upływem trzech miesięcy od daty wydarzenia, które

jest jej przedmiotem lub od daty zwolnienia z pracy. Jeśli więc zdarzenie miało miejsce

1 marca, skarga musi wpłynąć do sądu nie później niż 31 maja. Jeśli zdarzenie miało

miejsce 5 marca, skarga musi wpłynąć do sądu nie później niż 4 czerwca.

Jeśli sąd otrzyma skargę po przekroczeniu limitu czasu, bedzie mógł ją rozpatrzyć

jedynie w nielicznych przypadkach.

 

 

Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy

 

Prawo do złożenia skargi na niesprawiedliwe zwolnienie z pracy mają jedynie osoby,

które w utraconym miejscu pracy przepracowały bez przerwy co najmniej rok. Istnieją

jednak wyjątki od tej reguły, które mogą mieć zastosowanie w przypadkach dotyczących

osób:

• zaangażowanych w działalność związków zawodowych

• zapisanych do związków bądź odrzucających możliwość zapisania się do związków

• zaangażowanych w sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy jako

pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na stanowisku kontrolującym warunki

bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie bądź będących reprezentantami

pracowników

• będących członkami programu emerytalnego

• będących reprezentami pracowników bądź kandydatami na to stanowisko

• będących pracownikami sklepów bądź punktów bukmacherskich, którzy odmówili

świadczenia pracy w niedzielę

• korzystających z konkretnych zabezpieczeń wynikających z przepisów dotyczących

czasu pracy (Working Time Regulations)

• zwolnionych z powodu zajścia w ciążę lub powodów związanych z ciążą

 

 

Dyskryminacja

 

Przyczyną dyskryminacji może być płeć (dotyczy to skarg odnośnie równości wysokości

wynagrodzenia jak i spraw związanych z ciążą i macierzyństwem), rasa, orientacja

seksualna, religia lub wierzenia, wiek, lub powody związane z niepełnosprawnością

dyskryminowanego. Prawo dotyczące zapobiegania dyskryminacji dotyczy wszystkich

obszarów zatrudnienia łącznie z rekrutacją, szkoleniem, awansem i zwalnianiem z

pracy jak i znęcaniem się. To, co wydarzyło się przed opuszczeniem miejsca pracy

może również mieć związek z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi dyskryminacji.

 

Jeśli Państwa skarga dotyczy więcej niż jednego rodzaju dyskryminacji, prosimy o

oddzielne przedstawienie aktu (bądź aktów) dyskryminacji. Należy również opisać jaki

wpływ miały na Państwa zdarzenia, których dotyczy skarga. Jeśli nie są Państwo w stanie podać daty wszystkich zaistniałych incydentów, które stały się przyczyną złożenia skargi, należy przynajmniej podać datę ostatniego z nich lub uprzedzić nas, że

dyskryminowanie w miejscu pracy trwa nadal.

Partnerzy Serwisu - Prawo Pracy w UK.org.uk